مديريت كنترل پروژه

تعريف: مدیریت‌پروژه برنامه‌ریزی و هدایت پروژه در چهارچوب زمان ، هزینه و كیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌ آن است. مدیریت‌پروژه فعالیت‌های برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا را در بر می‌گیرد و سعی ‌دارد تا با استفاده‌ درست از منابع ، نتایج مشخص و مورد انتظار را با هزینه‌ توافق ‌شده‌ قبلی در موعد درست خود تحویل ‌دهد .

ضرورت: در یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۸، ۸۸٪ از پاسخ‌دهندگان اظهار داشتند که کنترل پروژه را برای موفقیت پروژه‌های سازمانی مهم یا حیاتی می‌دانند.این گزارش همچنین هم‌بستگی بین کنترل پروژه و موفقیت را تأیید می‌کند: کسانی که کنترل را حیاتی می‌دانند دو برابر بیشتر همه اهداف پروژه را برآورده می‌کنند. کسانی که کنترل پروژه را مهم نمی‌دانند بیش از ۳ برابر بیشتر احتمال دارد که شکست بخورند. در پروژه‌های کلان، محرک‌های مختلف می‌توانند هم‌سویی با برنامه‌های اولیه را دشوار سازند. با این حال، نظارت دقیق، تجزیه و تحلیل و تنظیم می‌تواند این امر را ساده‌تر کند. هنگامی که کنترل پروژه‌ها در هر اندازه به درستی انجام شود، مزایای قابل توجهی به دنبال خواهند داشت.

مزايا و كاربرد:

 • کاهش هزینه‌های پروژه از طریق توانایی تصمیم‌گیری به موقع با استفاده
 • پیش‌بینی هزینه و تاریخ اتمام پروژه
 • افزایش دید نسبت به سلامت مالی پروژه در تمام مراحل
 • امکان کاهش خزش دامنه پروژه
 • فراهم آوردن داده‌های معنی‌دار برای پروژه‌های آینده از طریق تکمیل پروژه‌های خوش‌ساخت
 • شهرت بهتر برای مدیریت و کنترل صحیح پروژه‌ها
 • مزیت رقابتی نسبت به سازمان‌هایی که توانایی مدیریت پروژه کمتری دارند
 • افزایش رضایت شغلی اعضای تیم پروژه

اهداف مديريت پروژه:

 • کمک به تعیین دقیق و درست اعضای تیم
 • دسترسی به مسیر پیشرفت پروژه در هر برهه‌ی زمانی
 • نشان دادن مسیرهای بحرانی در پروژه
 • تشخیص سودآوری یا ضررده بودن پروژه
 • اعلام هزینه‌های مالی فعالیت‌های پروژه، همچنین تشخیص هزینه‌های لازم در فواصل زمانی گوناگون
 • تعیین دقیق منابع مورد نیاز برای پروژه
 • گزارش دهی به صورت جزئی و دقیق در زمان‌های مورد نیاز
 • امکان به کارگیری دستیار پروژه
پیمایش به بالا