عارضه یابی و ارائه راهکارهای بهبود

عارضه یابی چیست؟

عارضه‌یابی سازمانی یک فرآیند است که به سازمان کمک می‌کند نقاط قابل بهبود و پتانسیل های خود را پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، شناسایی کند. در واقع، می‌توان آن را مشابه معاینات پزشکی دانست که منجر به کشف بیماری‌ها می‌شوند. همان‌طور که افراد مستعد به صورت منظم معاینات پزشکی را انجام می‌دهند تا به محض ایجاد توده‌های سرطانی، آن‌ها را کشف کنند، عارضه‌یابی سازمانی نیز باید به صورت دوره‌ای انجام شود تا مشکلات و چالش های سازمانی زمانی که بسیار کوچک هستند، کشف شوند.

عارضه‌یابی سازمانی به سازمان کمک می‌کند:

  • نقاط قابل بهبود و پتانسیل های سازمان شناسایی شوند.
  • برنامه‌های بهبودی را برای این نقاط تدوین شوند.
  • پروزه های بهبود با درنظر گرفتن اولویت های سازمان، اجرا شده و سازمان در مسیر بهبود و توسعه قرار گیرد.

به طور کلی، عارضه‌یابی سازمانی با مشخص کردن جزئی‌ترین نکات مثبت و منفی در سازمان، وضعیت موجود سازمان را مشخص می‌کند. این فرآیند می‌تواند به عنوان یک ابزار موثر در مدیریت ریسک‌ها و پیشگیری از بحران‌های سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

به طور خلاصه، عارضه‌یابی سازمانی مانند پیدا کردن نقاط نشتی گاز در یک ساختمان است. اگر به درستی انجام نشود، ممکن است کوچک‌ترین جرقه‌ای، بحران را به راه اندازد.

چطور می‌توان عارضه‌یابی سازمانی را اجرا نمود؟

عارضه‌یابی سازمانی یک فرآیند مهم است که به سازمان کمک می‌کند نقاط ضعف و نیازمندی‌های سازمان را شناسایی و برنامه‌های بهبودی را برای آن‌ها تدوین کند. این فرآیند می‌تواند سازمان را بهبود دهد و به رشد و توسعه آن کمک کند. در ادامه، راهنمایی‌هایی برای اجرای عارضه‌یابی سازمانی در سازمان ارائه می‌شود:

با اجرای موفق عارضه‌یابی سازمانی، می‌توان نقاط ضعف را شناسایی کرده و برنامه‌های بهبودی را برای سازمان تدوین نمود.

کسب موافقت مدیریت ارشد

قبل از شروع عارضه‌یابی، موافقت مدیریت ارشد سازمان را برای اجرای این پروژه و حمایت های بعدی لازم است

انتخاب مشاور مدیریت با تجربه و متخصص

انتخاب مشاوری با تجربه و متخصص در زمینه عارضه‌یابی سازمانی می‌تواند به سازمان در اجرای موثر این فرآیند کمک کند.

تشکیل تیم عارضه‌یابی

تشکیل یک تیم عارضه‌یابی با مشارکت مدیران و اعضای کلیدی سازمان برای ایجاد تفاهم و حمایت از این فرآیند ضروری است.

آموزش‌های اولیه و توجیه در مدیران و اعضا

آموزش تیم‌ها در مورد روش‌شناسی عارضه‌یابی و اهمیت آن برای بهبود عملکرد سازمان انجام شود.

چه مراحلی باید در عارضه‌یابی سازمانی اجرا شود؟

در زیر مراحل اصلی عارضه‌یابی سازمانی توضیح داده می شود:

جهت‌گیری کلی

در این مرحله، تیم عارضه‌یابی سازمانی باید جهت‌گیری کلی را تعیین کند. به عبارت دیگر، در ابتدای امر باید مشخص شود که قرار است عارضه یابی با چه هدفی انجام شود یا اینکه قرار است در انتهای عارضه یابی سازمان به چه خروجی دست پیدا کند؟

تعیین اهداف

در این مرحله، باید اهداف خود را برای عارضه‌یابی سازمانی مشخص کنید. این اهداف می‌توانند شامل شناسایی نقاط ضعف، بهبود عملکرد، کاهش ریسک‌ها و یا توسعه سازمان باشند.

جمع‌آوری داده

تیم عارضه‌یابی باید داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری کند. این مرحله ممکن است شامل مصاحبه با کارکنان، مشاهده فرآیندها، تحلیل اسناد و داده‌های مالی باشد.

تحلیل/تفسیر

در این مرحله، داده‌های جمع آوری شده، تحلیل و تفسیر می‌شوند. تیم عارضه‌یابی باید نقاط ضعف و نیازمندی‌های سازمان را شناسایی کند.

بازخورد

پس از تحلیل داده‌ها، به مدیران و اعضای سازمان بازخورد داده می‌شود. این بازخورد می‌تواند شامل گزارش‌ها، نمودارها و پیشنهادات یا راهکارها باشد.

تدوین برنامه اقدام

در این مرحله، برنامه‌های بهبودی برای نقاط ضعف و نیازمندی‌ها تدوین می‌شود. این برنامه‌ها می‌توانند شامل تغییر فرآیندها، آموزش کارکنان، بهبود سیستم‌ها و مدیریت ریسک‌ها باشند.

اجرا

در این مرحله، پس از اولویت بندی، برنامه‌های بهبود اجرا می‌شوند.

نکته قابل توجه اینجاست که باید تغییرات انجام شده و نتایج آن‌ها قابل اندازه گیری و پایش باشند پس شاخص های اندازه گیری باید از قبل مشخص شوند.

فرابین برند مجری پروژه های عارضه یابی

فرابین برند مجری پروژه های عارضه یابی با حمایت وزارت صمت ویژه شرکت های عضو شهرک های صنعتی تحت پوشش می باشد. همچنین این شرکت پروژه های عارضه یابی را با رویکرد هک رشد و به منظور شناسایی پتانسیل های رشد و توسعه در شرکت های دانش بنیان و فناور با حمایت بانک رسالت انجام می دهد.

پیمایش به بالا