دوره جامع بهبود عملکرد مدیران کنترل کیفیت و آزمایشگاه

مدرس

دکتر نسرین رفیعی

درباره مدرس

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان اصفهان کارشناس رسمی استاندارد در حوزه آموزش و بازرسی

زمان دوره

4 ساعت

سرفصل های مهم

  • آیتم های موثر بر عملکرد مدیران کنترل کیفیت
  • بالاترین استانداردها در مدیریت آزمایشگاه ها
  • کیفیت و کنترل کیفیت در اثربخشی سازمان
پیمایش به بالا