دوره های تخصصی کلید فولاد، تلرانس و انطباق ها و فرآیندهای تولید

مدرس

مهندس امیرحسین خطیب زاده

درباره مدرس

دارای 35 سال سابقه مستمر در زمینه صنایع مرتبط با متالوژی در تخصص های شکل دادن فلزات

زمان دوره

8 ساعت

سرفصل ها

 •  تعاریف و دسته بندی فولادها
 •  فولادهای کربنی_ آلیاژی
 •  کاربرد فولادها 
 •  ساختارهای بلوری
 •  نمودار تعالی آهن _ کربن
 • نام گذاری فولادها بر اساس استاندارد آلمان ( قدیمی_ جدید)
 • خواص ( ترکیب شیمیایی، سختی، سختی پذیری، استحکام کششی، چقرمگی، مقاومت خزشی، مقاومت حراراتی، مقاومت خوردگی، حد خستگی)
 • عملیات حرارتی (عملیات حرارتی تعادلی، سخت کاری، عملیات حرارتی ویژه)
 •  اثرات عناصرآلیاژی 
 •  پیشوندها و پسوندها
 •  بررسی فصل های کلید فولاد
 •  استاندارد اروپا و کشورهای دیگر (بریتانیا، روسیه، آمریکا …)
 •  روش های جستجو
 
پیمایش به بالا