دوره آموزشی نرم افزار MSP (نرم افزار مدیریت پروژه)

مدرس

مهندس پریسا فیض الهی

درباره مدرس

دانشجوی دکترای مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان با سابقه تدریس اقتصاد مدیریت صنعتی در دانشگاه صنعتی اصفهان

زمان دوره

---

سرفصل های مهم

  • مفاهیم مدیریت، کنترل پروژه و wbs code
  • تعریف انواع فعالیت ها و ایجاد پیش نیازی بین آن ها
  • آشنایی با مسیر بحرانی و استفاده آن در فشرده سازی زمان پروژه
  • تخصیص تقویم های کاری و ایجاد تقویم جدید با توجه به مساله
  • محاسبه و ورود فرمول درصد پیشرفت برنامه و بروزرسانی پروژه
  • ایجاد برنامه مبنا و تهیه گزارش جامع مدیریت پروژه
  • برنامه ریزی منابع و انواع ارزش های وزنی فرمول نویسی و محاسبه
پیمایش به بالا