دوره آموزشی نرم افزار کامفار

مدرس

دکتر مهدی زاهدی

درباره مدرس

دکترای مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات دانشگاه پرینستون-نیوجرسی

زمان دوره

-----

پیمایش به بالا