دوره آموزشی شناخت انواع، کاربردها، نصب و نگهداری بیرینگ ها

مدرس

مهندس مهرداد غنی

درباره مدرس

مدیر عامل گروه متخصصین بیرینگ

زمان دوره

---

سرفصل های مهم

  • شناسایی انواع بیرینگ های غلتشی و کاربرد آن ها
  • انواع قفسه بیرینگ ها و کاربرد آن ها
  • پارامترهای موثر در انتخاب و عملکرد بیرینگ ها
  • انواع لقی داخل بیرینگ ها، اهمیت و عوامل موثر بر آن ها
  • اثر لقی داخل بیرینگ ها بر طول عمر آن ها
  • تشریح انواع چیدمان و روش های موثعیت دهی محوری و شعاعی بیرینگ ها
  • معرفی علل خرابی و اصول انبارداری بیرینگ ها
پیمایش به بالا