دوره آشنایی با اصول تنظیم قراردادها

مدرس

دکتر محمد جواد حسین پور

درباره مدرس

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان اصفهان کارشناس رسمی استاندارد در حوزه آموزش و بازرسی

زمان دوره

---

سرفصل های مهم

—-

پیمایش به بالا