دوره آداب معاشرت سازمانی تجاری و سازمانی

مدرس

دکتر سعید اسمعیل لو

درباره مدرس

بیش از دئ دهه سابقه ی مشاوره، مدیریت و همکاری با ده ها برند مطرح ایرانی و بین المللی مدرس دانشگاه و مدیر گروه رشته بازرگانی مرکز آموزش های کاربردی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

زمان دوره

---

سرفصل های مهم

  • اصول آداب معاشرت در تجارت بین الملل
  • آشنایی با کد لباس و اهمیت آن در جامعه و تجارت
  • آشنایی با اصول آداب اجتماعی و ارتباط آن با موفقیت های شغلی
  • مهارت ارتباطی و نکات اتیکتی مربوط به آنها با توجه به فرهنگ 
  • آشنایی مدیران با چیدمان و آداب حضور در میز غذا
  • نحوه مصرف چای و نوشیدنی
پیمایش به بالا