تسهیل گری گرنت R&D

یکی از الزامات توسعه کسب و کار شرکتهای دانش بنیان، فعالیتهای تحقیقاتی با هدف توسعه محصول یا خدمت می باشد که هزینه های چشمگیری دارد از این رو صندوق نوآوری و شکوفایی با هدف تقویت بنیه توسعه فناوری شرکتهای دانش بنیان خدمت جدیدی را تحت عنوان «کمک هزینه تحقیق وتوسعه» را به شرکت های دانش بنیان به طور بلا عوض اعطا می کند که مجموعه رابین سپند اسپادانا که در ادامه از آن با نام تجاری فرابین برند یاد خواهد شد  تهسیل گر این خدمت به شرکت های دانش بنیان می باشد.

شرایط «کمک هزینه تحقیق و توسعه» برای سازمان ها

سوالات متداول

بله. در سامانه غزال امکان معرفی افراد یا تیم مستعد وجود دارد .اما پروپوزال ارسالی این افراد یا تیم همراه با پروپوزال های دریافتی از سایر افراد یا تیم ها ارزیابی می شود.اجرای طرح به فرد یا تیمی سپرده خواهد شد که بیشترین امتیاز نسبت به سایر پیشنهاد دهندگان را دریافت کرده باشد.

این افراد صرفا می توانند با مطالعه درخواست پیشنهادیه (RFP)یا همان نیاز تحقیقاتی شرکت های دانش بنیان، نسبت به تدوین وارسال پروپوزال اقدام کنند.

هنگام انعقاد قرارداد مالکیت فکری در هنگام انعقاد توافق نامه در حضور صندوق تعیین تکلیف خواهد شد.

پیمایش به بالا