برندسازی داخلی

پیش از آنکه شروع به طراحی برندسازی خارجی شود، نیاز است که به تعیین برند داخلی توجه شود. برندسازی داخلی، تصویر و ارزش‌های مفهوم‌سازی‌شده توسط کل گروه در سازمان است که احساسات و اعتماد به نفس کارکنان و مالکان را به تصویر می‌کشد. کاری که شرکت انجام می‌دهد و نحوه‌ی انجام آن، به افراد داخل آن بستگی دارد. بدیهی است که اگر افراد از درون نگرش مثبتی در قبال برند داشته باشند، این مسئله در برند خارجی منعکس خواهد شد که در نتیجه، به‌شدت موفقیت کل سازمان را متاثر خواهد ساخت.

پیش از آنکه شروع به طراحی برندسازی خارجی شود، نیاز است که به تعیین برند داخلی توجه شود. برندسازی داخلی، تصویر و ارزش‌های مفهوم‌سازی‌شده توسط کل گروه در سازمان است که احساسات و اعتماد به نفس کارکنان و مالکان را به تصویر می‌کشد. کاری که شرکت انجام می‌دهد و نحوه‌ی انجام آن، به افراد داخل آن بستگی دارد. بدیهی است که اگر افراد از درون نگرش مثبتی در قبال برند داشته باشند، این مسئله در برند خارجی منعکس خواهد شد که در نتیجه، به‌شدت موفقیت کل سازمان را متاثر خواهد ساخت.

وابســتگی

گام اول) برای بهبود برند داخلی، بررسی میزان احساس وابستگی (تعلق) ضروری است. اگر کارمندان (و مالکان) به شرکت احساس تعلق خاطر داشته باشند، به احتمال خیلی زیاد موجب افزایش عواطف در آنها می‌شود که برای کارکنان و شرکت، ماهیتی سودمند دارد. این کار را می‌توان با یک یا چند مورد از موارد ذیل صورت داد:

  • جو فیزیکی: مکان فیزیکی‌ای که بودن در آن جالب است.
  • تعیین پروفایل هویت داخلی: به افراد یادآور شوید که در کجا هستند.
  • تشکیل تیم: تشویق افراد به پذیرش یکدیگر و انجام کارها با همکاری یکدیگر و به بهترین شکل.
  • دیدگاه مشترک: تشویق افراد به داشتن یک دیدگاه واحد در راستای اهداف شرکت
  • اجرا و الهام: مفتخر ساختن افراد به کاری که انجام می‌دهند و تشویق آنها به انجام کارها در حد ایده‌آل
  • باور به محصولات و خدمات: کمک به افراد جهت درک تاثیر فعالیت‌های خود بر جهان
برند داخـــلی

پس از ایجاد حس تعلق در کارکنان، برند داخلی شکل گرفته است. برند داخلی، تصویر و ارزش‌های مفهوم‌سازی‌شده توسط کل گروه در سازمان است که احساسات و اعتماد به نفس کارکنان را به تصویر می‌‌کشد.

گذشته از این توصیف، منافع فوق‌العاده‌ای به دست می‌آید از جمله:

  • کارکنان متعهد: افراد از آمدن به سر کار خوشحال هستند و همیشه بیشترین تلاششان را برای بهبود اوضاع شرکت به کار می‌گیرند.
  • بهره‌وری بیشتر: کارکنانی که متعهد باشند، کار بسیار زیادی انجام می‌دهند، زیرا قصدشان چنین است (نه به این خاطر که مجبور باشند).
  • تعهد به آرمان: کارکنان می‌خواهند به عظمت برسند.
برند کارفـــرما

هنگامی که انسان‌ها احساس کنند که آرمانی دارند و احساس کنند که با آنها به خوبی رفتار می‌گردد، می‌خواهند که درون سازمان کار کنند و چنانچه واقعا خرسند باشند، همه‌جا از جذاب بودن کار در این شرکت تعریف خواهند کرد.

تجـــربه مشتری

هنگامی که افراد داخل سازمان‌ها خرسند باشند و آرمانی داشته باشند، داشتن برند داخلی قدرتمند در تجربه‌ی مشتری نیز منعکس می‌گردد.

تمامی این موارد، مستقیما یا به طور غیر مستقیم به برند خارجی قوی‌تر کمک می‌کنند. همه چیز با هم مرتبط است و با هم پیش می‌رود. برندسازی خارجی اساسا نحوه‌ی مفهوم‌سازی بیرونی تصویر و ارزش‌های شرکت است و با شروع از درون (توسط برند داخلی) برتری می‌یابد.

پیمایش به بالا