الزامات، مستندسازی و ممیزی بر اساس استاندارد 17025

مدرس

دکتر نسرین رفیعی

درباره مدرس

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران کنترل کیفیت استان اصفهان کارشناس رسمی استاندارد در حوزه آموزش و بازرسی

زمان دوره

8 ساعت

سرفصل های مهم

  • ساختار جدید استاندارد 17028
  • اصطلاحات و تعاریف کاربردی استاندارد
  • تشریح الزامات عمومی، الزامات ساختاری، الزامات منابع، الزامات فرآیند و الزامات سیستم مدیریت
پیمایش به بالا